วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

sql server update record , percent complete

กรณี Update ข้อมูลจำนวนมาก
หากต้องการรู้ว่า การ update นั้น เสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์

SELECT * FROM sys.dm_exec_requests WHERE session_id = 68
See column percent_complete
Credit
http://www.mssqltips.com/sqlservertip/1338/finding-a-sql-server-process-percentage-complete-with-dmvs/