แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MSXML 6.0 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MSXML 6.0 แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

Error installation sql server 2005 express , MSXML 6.0

เกิดจากการที่ Version ของ MSXML6 ที่มีในเครื่องใหม่กว่า Version ที่กำลังจะ Install
ให้ Remove ของเดิมออกก่อน โดยใช้โปรแกรม Windows Install cleanup
รายละเอียดของวิธีการ
http://support.microsoft.com/kb/968749