แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Cube processing option แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Cube processing option แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

SSAS Cube processing tips.

วิธีการประหยัดเวลาในการ Process OLAP Cube ที่มีปริมาณข้อมูลเยอะมากๆ
ในกรณีที่อยู่ระหว่างการแก้ไข หรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน CUBE
การ Process FULL เป็นตัวเลือกที่ไม่ดีสำหรับกรณีใดๆที่มีข้อมูลเยอะมากๆ
เนื่องจากหากมี Error ใดๆ จำให้การ Process failed ทั้งหมด
ดังนั้นคำแนะนำคือ ทำการ Process Object ตามลำดับขั้นดังนี้

1 Process Full Dimension 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Dimension ต่างๆ ทั้งข้อมูลใน Dimension และ Hierarchy รวมถึงการ Set Attribute relationship

2 Process Cube Structure
เพื่อทำการ Build structure ทั้งหมดของ CUBE ซึ่งการ Process นี้จะทำการล้างข้อมูลทั้งหมดที่มี (หาก Set storage mode = MOLAP) แต่จะทำให้สามารถ Browse cube ได้เหมือนกับ Process Full เพียงแต่ไม่มีข้อมูลแสดงเท่านั้นเอง

3 Process Data 
สามารถ Process Measure Group และ Partition ภายใต้ Measure Group
เพื่อทำการ Add ข้อมูลเข้าระบบ ทั้งนี้ ควรทดสอบ Process data ใน Partition บางส่วนก่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพราะหากมีการ Re-Design dimension และทำ Attribute relation ship ผิดใน Dimension design จะส่งผลกับข้อมูลผิดตามไปด้วย

4 Process Index
เพื่อ Process aggregation ของ CUBE ซึ่งส่วนนี้ขึ้นอยู่กับการ Design aggregate ใน Cube partition

โดยขั้นตอนลำดับขั้นที่กล่าวมาเป็นวิธีการที่ช่วยลดเวลาในการ Process Cube เพื่อตรวจสอบ
หรือสามารถ apply ได้ในหลายกรณีครับ