แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Visual Total แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Visual Total แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Visual Totals in MDX and Role Security

MDX , Total All members summary problem
บทความนี้ขอกล่าวถึง Measurement Summary  ในระบบ OLAP ซึ่งมีประโยชน์มากๆ
ในกรณีที่หน่วยงานมีการแบ่งส่วนการดูแลข้อมูล / ลูกค้า / ยอดขายต่าง ๆ แล้ว หากมีการสร้าง Roles ขึ้นมาควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแล้ว อาจเคยเจอปัญหาเรื่องยอดรวมเป็นยอดรวมของทั้งหมด แทนที่จะเป็นยอดรวมของลูกค้าที่ดูแล เป็นต้น

ได้ค้นหาข้อมูลจนได้พบว่า จริงๆ แล้วใน Role ที่สร้างขึ้นในส่วนการจำกัดสิทธิ์ (Dimension data) นั้นใน Advance tab นั้นมี Option ให้เลือกซึ่งไม่ได้ Default ไว้ให้ นั่นคือ "Enable Visual Totals" ซึ่งเป็น Option ที่จะคำนวนยอดรวมเฉพาะข้อมูลที่ User มีสิทธิ์เข้าถึงได้เท่านั้น  ซึ่งจริง ๆ แล้วตามหลักการควรจะต้อง Enable option นี้เสมอเมื่อมีการสร้าง Roles ขึ้นมา (อันนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งาน)

How to set / enable Visual Total in OLAP Roles.

To be continue....


Ref . http://blogs.microsoft.co.il/blogs/barbaro/archive/2008/02/06/visual-totals-in-mdx-and-role-security.aspx