แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MDX Query Parameters capture แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MDX Query Parameters capture แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553

MDXParameter , Capture Parameters value from MDX Query

จากการใช้งาน SQL Server Profiler ในการ Trace Query ต่าง ๆ นั้น
ให้ผลที่น่าพอใจพอสมควร แต่ในกรณีที่มีการรัน MDX Query ผ่าน Reporting Service
แล้วมีการ Input paramters ลงไป จะ Track Paramerters values ไม่ได้

เมื่อได้ลอง Search ดูก็ได้พบ Free Tool ตัวนึงมีชื่อว่า MDXParameter จากเว็บ Codeplex
ซึ่งมีความสามารถในการ Trace & Replace parameters values ทำให้เราสามารถนำ Query
มาทำการวิเคราะห์ต่อไปได้ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ดีทีเดียว อีกทั้งยังมีการ Export ข้อมูลที่ Trace
มาได้ลงใน MSSQL Server ได้ด้วย แต่ก็ยังมีข้อเสียคือไม่มี Column ที่เก็บ MDX Query ที่
ได้ Replace parameter แล้วลงไปด้วย ทำให้การนำไปใช้งานในต่อค่อนข้างจะยาก เพราะ
อย่างกรณีที่ทำการ Research เรื่องนี้คือต้องการที่จะนำ MDX Query ที่ User ได้รันไปทำ
CUBE Warm UP เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานครั้งต่อไป

ขั้นตอนการใช้งานหลังจาก Download มาแล้ว
* แนะนำให้รันที่ SSAS Server เพราะจาการทดสอบรันจาก Client แล้ว Point IP Addr ไปที่
Server แล้วตอน View Query เกิด Error ขึ้น
1 Run -- > MDXParameter.exe แล้ว Config ค่าต่าง ๆ ดังนี้
- SSAS Server for tracing = localhost (คือ SSAS Server ที่ต้องการ Trace Query)
- SQL Server = localhost (คือ DB Server ที่ต้องการ Point ไปเพื่อสร้าง Table)
- Database Name to save trace = QueryLog (คือ Database Name )
- Table Name to save trace = MDXTraceQuery (คือ Table Name ที่ต้องการ save trace data)
2 Click strat trace button รันไปจนกว่าจะพอใจ แล้วกด Stop ในระหว่างนี้ Program จะไม่ Show data
ใด ๆ ทั้งสิ้นจนกว่าจะกด Stop trace
3 เลือก Query ที่ต้องการดู (ให้เลือก Replace Parameter ด้วย)


Reference Site http://mdxparameter.codeplex.com/