แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Database Collation แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Database Collation แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

SQL Server database collation

ความแตกต่างของ Database Collation
Thai_CI_AI คือ Language ภาษาไทย
   CI = Case Insensitive 
   AI = Accent Insensitive

ต่างกับ Thai_CI_AS คือ
AS = Accent Sensitive

แนะนำใช้ Thai_CI_AI  เพราะ Thai_CI_AS จะมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยเรื่องของตัวการันต์
เช่นหากเราเขียน QUERY

SELECT * FROM customer WHERE Name LIKE 'พิมพ%'

หาก Collation เป็น Thai_CI_AS   คนที่ชื่อ พิมพ์ใจ จะไม่ออกมาตามที่ควรจะเป็นครับ
นอกจากนั้นแล้ว Column ใน Table ก็มี Collation ของตัวเองอีกด้วย
ดังนั้นตอน Install Server หรือ Create Database ควรต้องระวังเรื่องนี้ด้วยครับ