แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ BCP Not support UTF-8 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ BCP Not support UTF-8 แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

Microsoft SQL Server 2008 "BCP" is not support UTF-8 encoding ????

ลองดูที่นี่ครับ คนด่ากันระงม ฮ่า ๆ 
เป็นไปได้ไงที่ใน Version ก่อน คือ 2005 Support แล้วตอนนี้ 2008 ไม่ Support
Codepage ของ UTF-8 คือ 65001 นะ

SQL Server 2008 : BCP document
https://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/details/370419/bulk-insert-and-bcp-does-not-recognize-codepage-65001

SQL Server 2005 : BCP document
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms162802(SQL.90).aspx

How to copy data between difference collations
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190657.aspx