แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SQL Server list Database file name แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SQL Server list Database file name แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

SQL Server list Database file name


select d.name as db_name, f.name as file_name, f.filename as logical_filename
from sysaltfiles f
inner join sysdatabases d
on (f.dbid = d.dbid)
order by 1,2