แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ASSP แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ASSP แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Analysis Services Stored Procedure (ASSP) 2

การเรียกใช้งาน ASSP
1 เปิด Microsoft SQL Server Management Studio ขึ้นมาก่อนเลย
2 New SQL ได้ทุกรูปแบไม่ว่าจะเป็น XMLA , MDX หรือ MDX Query

ตัวอย่างของการเรียกใช้งานเพื่อ Get information จาก SSAS ครับ


***GET ROLES FROM SSAS Database***List Roles ที่มีทั้งหมดใน Analysis Service
CALL ASSP.DiscoverXmlMetadata("\Database\Roles\Role");

ตัวอย่างผลลัพธ์ของ Query ครับ (จาก Adventure works)


***GET ROLES MEMBER***สำหรับดูสมาชิก(Windows user)ใน Roles คือ
call assp.discoverxmlmetadatafull("\Database\Roles\Role|Name\Members\Member")*** GET DIMENSION ALLOWED SET  ***
ในกรณีที่ต้องการหาว่า  Role ต่าง ๆ มี Allowed/Denied set ใช้ Query นี้ครับ
ซึ่งจะนำไช้ประโยชน์ได้เยอะเลยครับ


call assp.discoverxmlmetadatafull("\Database\Dimensions\Dimension\DimensionPermissions\DimensionPermission
RoleID\AttributePermissions\AttributePermission
AllowedSet")
ซึ่งจริง ๆ แล้วอาจจะต้องเข้าใจพื้นฐานเรื่องของ XML บ้างสักเล็กน้อยนะครับ แนะนำให้ลอง Search หาด้วย Key word "ASSP" ดูครับ แล้วก็ "discoverxmlmetadatafull"
Site Reference : http://www.codeplex.com/wikipage?ProjectName=ASStoredProcedures&title=DiscoverXmlMetadata

Analysis Services Stored Procedure (ASSP) 1

การติดตั้ง ASSP ใน SSAS Server
หลายคนอาจจะยังเป็นมือใหม่ในการใช้งาน XMLA ซึ่งผมเองก็เช่นเดียวกันครับ
จริง ๆ แล้วที่ทำให้ได้รู้จักกับ ASSP ก็เนื่องมาการที่ต้องดำเนินการ Copy Roles Permission ของ Dimension ใน OLAP
ไปยัง CUBE Version ใหม่นั่นเอง ซึ่ง หากต้องมานั่งทำใหม่ทีละอย่างก็จะเป็นการยากมากมายครับ
ขั้นตอนก่อนที่เราจะสามารถใช้งานเจ้า ASSP ได้
1 Download ASSP.dll จาก Codeplex กันก่อนเลยครับ (อันนี้ขึ้นอยู่กับ Version ของ MSSQL 2005/2008)
  ASSP.dll New version has release 1.3.5 แก้ BUG  indicates that either the object has no columns
 
2 ทำการ Install ให้ Server สามารถเรียกใช้งานได้
โดยเมื่อ Download file เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใน zip file จะมีไฟล์ชื่อ ASSP.dll อยู่
- เปิด Microsoft Sql Management Studio ขึ้นมา
- Connect ไปยัง Analysis service ที่ต้องการ
- Expand ในส่วนของ Assemblies คลิ๊กขาว เลือก New Assemblies


Set ค่าต่าง ๆ ดังนี้ครับ
- Type เลือกเป็น .NET Assembly
- Assembly Name = "ASSP"
- Permission เลือก Unrestricted
- Impersionation เลือก DefaultReference Site : http://www.codeplex.com/wikipage?ProjectName=ASStoredProcedures&title=DiscoverXmlMetadata