แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ OLAP แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ OLAP แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

Process OLAP dimensions error , "File system error: A FileStore error from WriteFile occurred. Physical file"

Error issued because "PROCESS UPDATE" large dimensions.
-------------------------------------------------------------
Event Type: Error
Event Source: SQLISPackage
Event Category: None
Event ID: 12550
Date: 4/18/2010
Time: 10:06:35 PM
User: OLAP-SERVER\SQLService
Computer: OLAP-SERVER
Description:
Event Name: OnError
Message: File system error: A FileStore error from WriteFile occurred. Physical file: \\?\E:\ Projects\OLAP\Data\olap_tsc301.0.db\Dim Card.14.dim\77.Dim Card.bsstore. Logical file: . .

Operator: MyServer\SQLService
Source Name: Process OLAP_TSC301 DIM
Source ID: {2cf2f9b3-07fb-490a-abca-eb7cf83c1c2b}
Execution ID: {D0810E33-4776-4B32-A15E-107267F343C4}
Start Time: 4/18/2010 10:06:35 PM
End Time: 4/18/2010 10:06:35 PM
Data Code: -1056833471
--------------------------------------------------------------------------
It happen when your dimension file is growth over 4GB.
And you choose PROCESS UPDATE method to process dimensions.
I have errors issued  and found on google search ,
to solve problem is FULL Process Cube for a moment. And I don't have a permanent solution to fix this problem.

I had this problem many times, until I found a totally unrelated article pertaining to a 4 GB limitation for the .asstore file in MOLAP dimensions. I talked to Microsoft, and they investigated and found that the limitation does exist. If it happens again, I would suggest browsing the data folder where the database exists and opening the failing dimension folder. If you see that the dimension file with a .asstore extension, or any other one that is over 4 GB, you have found your problem. There is nothing short of doing a full process on the dimension (which the Microsoft guy suggested, and I had to yell at him (in a nice way)) when it hits the limit. If you MUST Process Update and you cannot use ProcessAdd on your dimension, I would suggest breaking the dimension in a linear fashion into several dimensions (column by column), or finding a new way to build the dimension where it will not grow exponentially. A Process Update appends string data to the file, and that is why it gets so large. I would also suggest taking a look at the AS dimension and see if there are any character columns you can cut down in size.
Ref site. http://geekswithblogs.net/darrengosbell/archive/2007/04/29/SSAS-ProcessUpdate---Too-much-of-a-good-thing.aspx

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Analysis Services Stored Procedure (ASSP) 2

การเรียกใช้งาน ASSP
1 เปิด Microsoft SQL Server Management Studio ขึ้นมาก่อนเลย
2 New SQL ได้ทุกรูปแบไม่ว่าจะเป็น XMLA , MDX หรือ MDX Query

ตัวอย่างของการเรียกใช้งานเพื่อ Get information จาก SSAS ครับ


***GET ROLES FROM SSAS Database***List Roles ที่มีทั้งหมดใน Analysis Service
CALL ASSP.DiscoverXmlMetadata("\Database\Roles\Role");

ตัวอย่างผลลัพธ์ของ Query ครับ (จาก Adventure works)


***GET ROLES MEMBER***สำหรับดูสมาชิก(Windows user)ใน Roles คือ
call assp.discoverxmlmetadatafull("\Database\Roles\Role|Name\Members\Member")*** GET DIMENSION ALLOWED SET  ***
ในกรณีที่ต้องการหาว่า  Role ต่าง ๆ มี Allowed/Denied set ใช้ Query นี้ครับ
ซึ่งจะนำไช้ประโยชน์ได้เยอะเลยครับ


call assp.discoverxmlmetadatafull("\Database\Dimensions\Dimension\DimensionPermissions\DimensionPermission
RoleID\AttributePermissions\AttributePermission
AllowedSet")
ซึ่งจริง ๆ แล้วอาจจะต้องเข้าใจพื้นฐานเรื่องของ XML บ้างสักเล็กน้อยนะครับ แนะนำให้ลอง Search หาด้วย Key word "ASSP" ดูครับ แล้วก็ "discoverxmlmetadatafull"
Site Reference : http://www.codeplex.com/wikipage?ProjectName=ASStoredProcedures&title=DiscoverXmlMetadata