แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Excel 2007 Crash แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Excel 2007 Crash แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

Faulting application excel.exe, version 12.0.6425.1000, stamp 49d64dd6, faulting module msvcrt.dll

Faulting application excel.exe, version 12.0.6425.1000, stamp 49d64dd6, faulting module msvcrt.dll
Excel 2007 crash.

Just run regedit and goto

HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins
then set a BtOfficeAddin.BtOfficeIntegration.1 LoadBehaviour to 0.