แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Reporting Service แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Reporting Service แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Reporting service 2005 , Matrix , Table visibility expression BUG

Reporting service 2005 , Matrix and Table visibility hidden expression  BUG
Issue when design report that contain more than one template (matrix / table)

Example , I create a report that can use only one MDX Query set to generate multiple style of matrix view.
Then i decide to build template parameter  and let user choose what they want to view.
And i set the hidden property (under visibility of matrix) to show or hidden when user selected a template.
Expression : = IIF(template_id=1,FALSE,TRUE)   <------ That's mean user have selected the 1st template.
And this matrix will be show. It' seem to be alright when viewing from web browser .
But when export to excel file , +/- symbol is gone! , Toggle is not working!!! - -"


Why this happen to a basic logic ? I have tested so many case but no luck.And I'm not found solutions to solve this issue yet.


This error not found on SSRS 2008  Y_Y.

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Assign multiple values in multiselection parameter in reporting service

เคยพบปัญหาที่ไม่สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้ในเรื่องของการดูรายการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงลงไป
ตามที่ระบุ เนื่องจากมีรายการเป็นจำนวนมาก  จากเดิมที่มีการสร้าง Parameter ที่เป็นแบบ Multi-Selection 
เพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้ใช้แล้ว 

ตัวอย่างเช่น Dimension ที่เป็นสาขาร้านค้าหลายพันสาขา
แต่ผู้ใช้ต้องการระบุร้านค้าประมาณ 700 สาขา กรณีนี้หากไม่ใช้ Adhoc Query  ในการจัดการแล้ว
การที่ผู้ใช้จะมานั่งคลิ๊กเลือกร้านค้าทั้งหมดที่ต้องการในการรันรายงานเพียงครั้งเดียวนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย อีกทั้งยังอาจจะเกิดความผิดพลาดในการเลือกข้อมูลได้อีก ดังนั้นจึงได้หาวิธีการเพื่อแก้ปัญหานี้ขึ้น

และได้พบวิธีการคือ ทำการ Generate Member Unique ID ของ Dimension ที่ต้องการมาเป็น Text 
และเพิ่ม String Parameter ในรายงานขึ้นมา 1 ตัวเพื่อรองรับ Member ID ที่ได้ทำการ Generate มาแล้ว
เพื่อนำไป Assign ต่อยัง Multilection parameter ที่มีอยู่ก่อนแล้ว โดยเขียน Expression ที่ Default value ของ Parameter ที่ต้องการให้ถูก Assign ค่า

ตัวอย่าง Expression คือ =SPLIT(Parameters!para_MID_Manual.Value,",")
และ MID ที่ Generate text ได้คือ
[MID].&[100024],[MID].&[100045],[MID].&[100074]

จากตัวอย่างยกมาเพียงแค่ 3 Members เท่านั้น
เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดกระบวนการทำงานที่ยุกยากซับซ้อนของผู้ใช้งานได้แล้วครับ

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Reporting Service , Subscription with Windows integrated security

หลังจากพยายามหาวิธีการมานาน สำหรับการทำ Subscription ใน Reporting service
ด้วยการ Connect data source ที่มี Secure เป็นแบบ Windows integrated security  ก็ได้พบซะทีว่า
"มันทำไม่ได้"  - -" แอบเซ็งครับ

REF : http://database.itags.org/sql-server/377790/

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

Reporting Service (SSRS) , Date format problem in parameter

ปัญหาเรื่องรูปแบบวันที่ใน Parameter ของ Reporting service
จากปัญหาที่พบในเครื่องของ User คือ รูปแบบของวันที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ใน Report
เช่นใน Report กำหนดเป็น mm/dd/yyyy แต่เครื่อง User เป็นแบบ dd/mm/yyyy ทำให้รายงานเกิด Error
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการ Setting ค่าใน Internet Options ครับให้ดูตามรูปตัวอย่าง


เลือก วันที่จาก Calendar

ค่าที่ได้จากการเลือกวันที่


หากมีการจัดลำดับให้ ภาษาไทยอยู่ก่อน Englishจะได้รูปแบบวันที่ที่เปลี่ยนไปตามนี้ จะเห็นว่าจาก 4/28/2010 จะกลายเป็น 28/4/2010

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Impact of HierarchyUniqueNameStyle in Reporting Service parameters design

Determines how unique names are generated for hierarchies that are contained within the CubeDimension.

บทความนี้จะกล่าวถึงการ Design CUBE ในส่วนที่เกี่ยวกับ Dimension ซึ่งกระทบต่อการ Desing report
ในการ Desing Cube นั้นจะต้องมี Dimension เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะมี Property ให้ Set มากมาย
แต่ปัญหาที่เคยพบเกี่ยวกับ Property ตัวหนึ่งคือ "HierarchyUniqueNameStyle"
Property ตัวนี้ประกอบด้วย
  • IncludeDimensionName (รวมชื่อ Dimension ใน Hierarchies)
  • ExcludeDimensionName (ไม่รวมชื่อ Dimension ใน Hierarchies)
ปกติแล้ว Default value คือ IncludeDimensionName อยู่แล้ว ซึ่งควรจะเป็นเช่นนั้น
ไม่แนะนำให้ Set เป็น ExcludeDimensionName เพราะจะมีปัญหาตามมาหากต้องการใช้
Front end tool ในการ Browse data
ตัวอย่างปัญหาที่เคยพบเกี่ยวกับ Property ตัวนี้ซึ่งกระทบกับ Report ที่เคย Design ไว้
- Cube ถูก Design ไว้ให้มีบาง Dimension property "HierarchyUniqueNameStyle" มีค่าเป็น ExcludeDimensionName
- การ Design Report มีการสร้าง Parameters ให้ User เลือก โดยมีการอ้างถึง Dimension เช่น Dimension Products (Dimension Products นั้นถูก Set ให้เป็น ExcludeDimensionName )
- มีความต้องการใช้ Front end tool (Analyzer 2007 : Strategy Companion) เชื่อมต่อกับ CUBE แต่เกิดปัญหาว่าไม่สามารถ Browse dimensions ที่มีการ Set property "HierarchyUniqueNameStyle" เป็นแบบ ExcludeDimensionName ได้
- เมื่อแก้ไข Cube property "HierarchyUniqueNameStyle" ให้เป็น IncludeDimensionName ปรากฎว่า Report ที่เคย Design ไว้นั้นทำงานผิดพลาดทั้งหมด กล่าวคือ Parameter ที่เคยอ้างถึง Dimension ที่เคยเป็น ExcludeDimensionName จะไม่แสดงข้อมูล
นอกจากนั้นความแตกต่างของ Property นี้จะเห็นได้จากตอนที่เขียน MDX Query
หาก Drag & Drop dimension attribue ลงใน Query plane text ตามตัวอย่าง

1 Cube Dimension property --> IncludeDimensionName
[Dim_Product].[Category].[Category]
2 Cube Dimension property --> ExcludeDimensionName
[Category].[Category]
How to set "HierarchyUniqueNameStyle" in cube designer
-Open cube structure
-Select dimension to set property
-Property appear in property pallet.

figure1 : HierarchyUniqueNameStyle in Cube Designer