แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SSRS แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SSRS แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Copy Reporting Service objects , with RSScripter

การ Copy Reporting service objects ด้วย Tool RSScripter
ในกรณีที่ต้องการจะ Duplicate Report folder เพื่อทดสอบ หรือ เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม
เช่นอาจจะ Copy report จาก Server01 ---> Server02
เครื่องมือนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับ โดยวิธีการก็คือ การ ดึง File Reports ที่อยู่บน Server
ที่ต้องการมาเก็บไว้ และ Generate Script ในการ Deploy ไปยัง Destination Server อีกทีครับ

มาถึงขั้นตอนกันดีกว่า ซึ่งก่อนที่จะใช้งาน Tool ตัวนี้ได้จะต้องลง RS.Exe ก่อนนะครับ (Microsoft System Center)
1 Download file ConfigMgr2007SDKv40.zip จาก Microsoft Download Center แล้วติดตั้ง
2 Download file RSScripter.zip จาก sqldbatips.com ครับ
3 Run RSScripter.exe แล้วทำทำการ Set ค่า Options ดังนี้ครับ
- Report server เลือก Version ให้ตรงกับ Server ที่ต้องการ (2000,2005,2008)
- Default script directory คือ Path ที่ต้องการให้เก็บ Script ไว้
- Server ให้ Set URL ให้ถูกต้อง เช่น http://MyReportServer/ReportServer/ReportService2005.asmx
- SQL2005 RS.EXE Location คือ Path ของ RS.EXE ว่าเราได้ Install ลงที่ ไหนขึ้นอยู่กับ Version SQL ที่เรา Install ด้วย ตัวอย่างเช่น C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\RS.EXE
4 ทำการ GET Catalogs จะได้ผลลัพธ์ทำนองเดียวกับในรูปนะครับ


5 ทำการ Get script ได้เลยครับ
6 เมื่อได้ Script เรียบร้อยแล้ว ให้แก้ Batch file ตามต้องการคือ Destination Server ที่ต้องการ Deploy รายงานขึ้นครับ โดยแก้ในส่วนของ SET REPORTSERVER
เช่น SET REPORTSERVER=http://MyReportServer02/ReportServer
7 Run Batch ไฟล์ได้เลยครับ โดยจะมี Log file เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการทำงาน ก็เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการ

Site Reference : http://www.sqldbatips.com/showarticle.asp?ID=62