แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ OLAP Pivot table แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ OLAP Pivot table แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

Excel & OLAP Pivot table


การสร้าง Pivot table จาก OLAP ใน MS Excel

1. Connection ที่สร้างใหม่จะเป็นไฟล์อยู่ในเครื่อง Computer นั้นๆ
2. Connection ที่สร้างไว้แล้วสามารถ Reuse ได้
3. ใน Excel work book สามารถอ้างถึง Connection ในเครื่อง Computer ที่สร้างไว้ได้
  3.1 โดย default , Excel จะ Copy connection string จาก Connection file ในเครื่อง computer มาไว้ใน Work Book
  3.2 เราสามารถเลือก Option ให้ Excel link connection จาก Connection file ในเครื่อง Computer ได้
  3.3 โดย default , Excel จะไม่ save password ไว้ใน Connection string ที่ Copy มาไว้ใน Workbook ต้องคลิ๊กเลือก Save passord เอง

4. Connection ใน Excel work book สามารถถูกอ้างถึงจาก Pivot table หลาย pivot ได้
   4.1 การ Refresh pivot table ใดๆ จะทำการ Refresh Connection ที่ pivot table นั้น Refer ไปถึง ไม่ใช่แค่เพียง Refresh เฉพาะ Pivot table นั้นๆ
   4.2 หาก 1 Connection มี Pivot table หลาย pivot อ้างถึง   การ Refresh connection นั้นๆ จะทำการ Refresh ทุก Pivot table ที่อ้างถึง Connection ที่ Refresh
   4.3 ดังนั้น การที่เราเข้าใจว่าจะ Refresh เฉพาะ Pivot table ที่ต้องการนั้นไม่จริง  เพราะหาก Connection ที่ Pivot Refer มี Pivot table อื่นๆอ้างถึงอยู่ด้วย  ทุก Pivot table ที่อ้างถึง Connection นั้นจะถูก Refresh ทั้งหมด

5. ข้อแนะนำสำหรับการสร้าง Pivot table ใน Work book
   5.1 หาก Pivot table แต่ละ pivot ที่สร้างขึ้น ใช้เวลานานในการ Refresh Data ควรสร้าง Connection ใน Work book แยกกันเพราะเวลา Refresh จะได้ไม่กระทบกับ Pivot อื่นๆ
   5.2 Pivot table ที่สามารถ Refresh Data ได้รวดเร็วสามารถใช้ Connection เดียวกันได้