แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SSAS SP3 Fix แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SSAS SP3 Fix แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

SQL Server Analysis Service SP3 Fixed

FIX: A SSAS 2005 or SSAS 2008 server crashes when you run a Multidimensional Expressions query that uses the CDBL function in a calculated member

Event Type: Error
Event Source: .NET Runtime 2.0
Error ReportingEvent
Category: None
Event ID: 1000
Date: 1/12/2010
Time: 4:20:17 P
MUser: N/A
Computer: OLAPSERVER

Description:Faulting application msmdsrv.exe, version 9.0.4035.0, stamp 492b1bb9, faulting module kernel32.dll, version 5.2.3790.4480, stamp 49c51cdd, debug? 0, fault address 0x0000000000027ded.

จากปัญหาที่พบจากการ Install Service pack3 ใน MSSQL 2005 นั้น
ทำให้ MDX Query ที่เคยเขียนไว้ในรายงานทำให้ระบบ Crash กล่าวคือ
เมื่อทำการ Run Query ดังกล่าวจะทำให้ SSAS Service down เลยทีเดียว
ได้ค้นหาสาเหตุอยู่ครึงวันจึงได้ไปเจอว่า มันคือ BUG ของ Service Pack3 นั่นเอง - -"
(เนื่องจาก MDX Query ที่ได้เคยเขียนไว้ ณ ขณะนั้นใช้ Service Pack2)

วิธีการแก้ไขให้ไป Download ตัว Fix จากเว็บ Microsoft แล้วทำการ Install ครับ
Document : http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/977309
Download : http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=976951&kbln=en-us
เลือก File ให้ตรงกับ OS / Version ด้วยนะครับ