แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ View percentage for SQL task แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ View percentage for SQL task แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

View percentage for SQL task

SELECT percent_complete , (estimated_completion_time/1000)/60 Estimated_completion_time_Mins ,
 (total_elapsed_time/1000)/60 Total_Elapsed_Time_Mins ,DB_NAME(Database_id) DBName ,*
FROM sys.dm_exec_requests
WHERE percent_complete <> 0