วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

How to clear index (aggregation file) from you Cube or partition

Using  ProcessClearIndexes 
ปกติแล้วใน UI (SSMS) จะไม่มี Option นี้ให้เลือกใช้
แต่สามารถใช้ได้โดยการใช้ Script แทน


Credit by :
http://searchsqlserver.techtarget.com/tip/Recommended-practices-for-SQL-Server-Analysis-Services-aggregations


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น