วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Just got MCP : Microsoft Certified Technology Specialist: SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance

:D

Good site to practice the exam : http://www.examcollection.com/
And this link is about 70-448 : http://www.examcollection.com/70-448.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น